PhDr. PŘEMYSL WOLF
PSYCHOLOG

PhDr. PŘEMYSL WOLF

Zdravím všechny příznivce nejrychlejšího kolektivního sportu – hokeje. Nabízíme vám nadstavbový program, ve kterém je čas na individuální rozvoj a hledání vlastního stylu hry. Jsem sice narozený v Praze, kde také bydlím a jsem PhDr. Přemysl Wolf. Věnuji se všem ostatním věcem, které se sportem a s trénováním souvisí. Dispoziční diagnostika, které se věnuji, přesahuje rámec hokeje a bere v úvahu jak rodinné vztahy, tak i školu, která je pro děti jejich nejdůležitější prací. Není to něco o psychologii a motivaci k činnosti. Je to opravdu něco víc, dotýká se to celého časového období, kdy se dítě připravuje na dospělost. Jako rodiče znáte své dítě opravdu nejvíc, jste vlastně rodinný tým, který by měl dítěti pomoci v tom, aby našlo samo sebe. Nemůžete za to, jaké dítě je, ale máte povinnost ho řádně vychovat. Škola ho má naučit myslet! Nejste v nepřátelském vztahu. Často zjišťuji velký rozpor mezi tím co chtějí rodiče a mezi dispozicemi dítěte, které má zájem o něco úplně jiného. Ovšem z dítěte bude jednou dospělý, ale my už budeme mít na jeho rozhodnutí malý vliv, protože většinou si každý dospělý žije po svém. Může nás jeho rozhodnutí těšit i trápit, ale nic s tím asi neuděláme. Jako rodiče máme k němu jenom povinnosti, ale měli bychom se chovat jako tým a hlavně byste měli svým dětem věnovat čas. Žádná výmluva nepomůže, protože vlivem časem se také vytváří vztah. Ten není tržní a nedá se koupit ani nařídit. Čas je zvláštní fenomén, rychle utíká a nedá se zastavit ani vrátit. Tak máme společnou povinnost přivést děti k poznání hodnoty času a podle toho zvažovat možná rozhodnutí, co je opravdu přínosné a vhodné a co už ne. Na rodičích leží odpovědnost. Snažím se o pochopení nutnosti zavedení časového osobního plánu a podle něj také postupovat

 

img-0444.jpg (437 KB)

 

 

 

Nepromarněte už ani minutu, chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás a ozveme se Vám telefonicky, nebo sjednáme schůzku.

Czech Wolves Hockey Development School je škola, která metodicky spolupracuje s hráči, rodiči, trenéry, skupinami a kluby po dobu celého roku, na základě komplexní vstupní dispoziční diagnostiky. Hektický životní styl moderní doby se negativně přenáší i na sportovní výchovu dětí. Vytrácí se přirozený pohyb a tato tendence se negativně odráží také v kolektivním sportu. Každé sportující dítě v určitém věku.